Follow by Email

torsdag 7 juni 2012

Hej alla vännersom följer min blogg

Hej alla bloggföljare, så roligt att antalet har stigit till 40 st och säkert hälften från andra länder än Sverige. Jag är jätteglad att ha er allihop som min miniatyrvänner och att vi kan ge varandra tips och råd, samt visa varandra vad vi gör. Kram från Anne


Hi all bloggföljare so funny that the number has risen to 40 pieces and secure half from countries other than Sweden. I'm delighted to have you all as my miniature friends and that we can give each other tips and advice, and show each other what we do. Hugs from Anne


Hola a todos bloggföljare tan gracioso que el número ha aumentado a 40 piezas y la mitad de seguro de otros países fuera de Suecia. Estoy encantado de tener a todos mis amigos en miniatura y que podemos dar a cada uno otros consejos y asesoramiento, y muestran unos a otros lo que hacemos. Abrazos de Anne

2 kommentarer:

anna sa...

Hi !!! Thank you for following my blog!! So kind of you!! I like your blog very much ...everything is so beautiful!
We are "Namesisters"!!!! My mother loved a swedish book when i was born, so i got the name from a book "Anne"!!! Best Greetings!:)

Anne sa...

Nice of you to follow mine. I like your things very much to. I think the book your mother read was " Anne på Grönkulla" about a girl who lives on a farm named Grönkulla. Nice being friend with you. Hope to here from you again. Hugs from your "namesister".